wczytywanie strony

Oferta edukacyjna

Nasza szkoła ma charakter wielozawodowy. Aktualnie kształci w zawodach:

 • fryzjer
 • sprzedawca
 • kucharz
 • cukiernik
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych
 • murarz - tynkarz
 • stolarz
 • elektryk
 • wędliniarz
 • monter instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik
 • lakiernik pojazdów samochodowych
 • piekarz
 • tapicer

Pomagamy zorganizować praktyki!

Ponadto będąc uczniem naszej szkoły masz możliwość ukończyć kursy w dodatkowych specjalnościach:

 • barman
 • kelner
 • obsługa kas fiskalnych
 • kosmetyczny
  Nauka w naszej szkole trwa 3 lata. Odbywa się w systemie dziennym, w godzinach dopołudniowych. Zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się 3 dni w tygodniu, natomiast praktyki w zakładach pracy w pozostałe 2 dni w tygodniu (w klasie pierwszej), natomiast w klasie drugiej i trzeciej zajęcia praktyczne odbywają się 3 dni w tygodniu. Jeden miesiąc w roku szkolnym przeznaczony jest na teoretyczną naukę przedmiotów zawodowych.

Zatrudniona kadra to nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym oraz wieloletnim doświadczeniem zawodowym, traktujący każdego ucznia indywidualnie i życzliwie.

Ponadto:

 • nauka w naszej szkole jest bezpłatna
 • za pracę podczas zajęć praktycznych uczniowie naszej szkoły otrzymują wynagrodzenie
 • zapewniamy także podręczniki

Szkoła ma do dyspozycji siłownię oraz boisko sportowe. Dla uczniów naszej szkoły organizowane są wycieczki piesze i autokarowe, wyjścia do kina oraz inne ciekawe imprezy.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna szkoły współpracuje z podobnymi placówkami oświatowymi na terenie Nowego Sącza. Nasza szkoła występuje do Uni Europejskiej z projektami o fundusze na realizacje zadań edukacyjnych oraz rekreacyjno - sportowych.

Nasi uczniowie mogą również korzystać z bezpłatnego internatu i wyżywienia w budynku OHP, w Nowym Sączu.

 

Mapa strony